Uforsvarlig behandling?

349,-

Stig Asplin (66) har arbeidet som fastlege for narkomane i over 25 år, men Helsetilsynet mente han drev «uforsvarlig». I denne boken forteller han om sitt arbeid og ikke minst sitt nære samarbeid med «de narkomanes lege» Sverre Eika (1965-2021).

Boken gir levende beskrivelser av hva det vil si å være stoffavhengig og hvordan helsevesenet på grunn av stivbente regler kommer til kort i å hjelpe dem.

I boken tar han et kraftfullt oppgjør med «de skriftlærde fariseerne i LAR og Helsetilsynet», som han mener må ta hovedansvaret for at Norge ligger på Europatoppen i overdosedødsfall.

Det er en dypt personlig beretning og boken er krydret med sterke eksempler fra det virkelige liv, som ifølge Asplin «knapt er synlig fra Helsetilsynets elfenbenstårn».


Statens Helsepersonellnemnd om forfatteren:

«Denne sårbare gruppen bør skånes fra slike som ham.»


Stig Asplin (f.1956)

er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. I mange år var han bydelsoverlege i Ullern Bydel i Oslo, før han ble fastlege på fulltid på Skøyen Helsesenter.

Hans over 25 år lange praksis ble i stadig større grad preget av arbeid med sårbare mennesker på livets «skyggeside», som hadde både rus og psykiatri i bagasjen.

Hans nære samarbeid med Sverre Eika på Kirkens Bymisjons 24SJU førte til en konflikt

med Helsetilsynet som mente

at praksisen overfor noen av

de dårligste narkomane var «uforsvarlig». Dermed mistet han forskrivningsretten med hensyn til beroligende og narkotiske medisiner og måtte oppgi sin mangeårige praksis.

Han mener saken hans illustrerer hvordan det historiske skillet mellom «verdig» og «uverdig» trengende fortsatt preger både helsevesen og lovgivning og har tatt opp kampen for en bedre rusbehandling.

Under pandemien var han del av smittevernledelsen i Oslo og han ledet Feberpoliklinikk Vest som hadde ansvaret for de fire vestlige bydelene.


Sverre Eika

1965-2021) ble kalt «de narkomanes lege» fordi han brukte mesteparten

av sitt yrkesaktive liv


  • ISBN: 9788230024454
  • Utgivelsesår: 2022
  • Språk: Bokmål
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Rusmidler og alkohol: sosiale aspekter, Lege/pasient-forhold, Helsesystemer og -tjenester
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙