Under overflaten på klimaproblemet

295 kr

Den kanskje største trusselen menneskeheten i vår tid står overfor er global oppvarming og andre klimaendringer, som følge av menneskers utslipp av drivhusgasser.


Boka fyller et tomrom i dagens informasjonsstrøm om menneskeskapte klimaendringer. I motsetning til det aller meste av den informasjonen som gis, går boka i dybden. Den fokuserer på hvorfor, ikke på hva, og gir en intuitiv forståelse av alle sider av problemet. Dette inkluderer de fysiske mekanismene bak klimaendringer, hva som driver utslippene av drivhusgasser og ulike måter å løse problemet på. Gjennom denne vinklingen belyses også mange viktige sider ved klimaproblemet som er lite omtalt andre steder.


Leserne vil få overraskelser og a-ha-opplevelser, samt et mye bedre grunnlag for å vurdere den trusselen vi står overfor, hva som er sikkert og usikkert, og hva vi kan gjøre for å redde det som reddes kan av klimaet.


Boka henvender seg til alle som er opptatt av menneskeskapte klimaendringer, uansett hvilken holdning til dette emnet de måtte ha. Den er kort-fattet, enkel og lettfattelig, slik at den kan leses av alle, og slik at det ikke tar lang tid å lese den. Men samtidig er den vitenskapelig velfundert.


  • ISBN: 9788230014011
  • Utgivelsesår: 2016
  • Språk: Bokmål
  • Format: Heftet
  • Emne(r): Klimaendringer, Drivhusgasser
  • Aldersgruppe: Voksen
Noe gikk galt. Reload 🗙