Kristendommen

Sankt Peter tar t-banen : tro, vitenskap og fornuft i Norge nå
Karl Gervin
180,-
Hedendommen og middelalderkristendommen i Norden : nye perspektiver og lange linjer
Oddgeir Hoftun
400,-
Mot en grense : fra troende og prest til sekulær humanist : en eksistensiell beretning
Dagfinn Ullestad
350,-
KRLE : et politisk hestehandlet fag
Tone Bergli Joner
Ikke tilgjengelig
Krønike om Guds krig mot mørke : beretning fra en fotsoldat
Ingvild Eldøen
250,-
Nordiske og fellesgermanske hedenske motiver i middelalderens engelske kristne herskerpropaganda : bildene på steinkorset Gosforth Cross og skrinet Franks Casket
Oddgeir Hoftun
298,-
Hva er det med Den Hellige Ånd : en liten bok om DHÅ og nådegavene
Fred Riktor
Ikke tilgjengelig
Først var ordet og ordet var Gud : første Mosebok 3-15
Olav Knudsen
Ikke tilgjengelig
Påske og pinse utsprang av jul : vandring gjennom kirkeåret med Grundtvig i Ireneus' og oldkirkens fotefar
Kirsti Aasen
Ikke tilgjengelig
Jesus Kristus snakker med Maria Magdalena : en ukrenkelig union mellom himmel og jord
Tove Stoeckel
Ikke tilgjengelig
Jesus Christ speaks with Maria Magdalena : a bond between heaven and earth
Tove Stoeckel
Ikke tilgjengelig
Vendepunkt ved menneskesønnens tegn : en avsløring
Arne Magnus Aasen
Ikke tilgjengelig
Menighetsbygging nedenfra og oppover : Vineyards tjenestefilosofi
Alexander Venter
Ikke tilgjengelig
John prest og det hele menneske : et biografisk skrift om presten John Mauritzen (1927-1990)
Thomas Mauritzen
Ikke tilgjengelig
Jesushistorien - myte eller virkelighet? : et kritisk blikk på kristendommens opprinnelse
Anne Skjønsberg
Ikke tilgjengelig
Himmelstigen : salmer, sanger og dikt
Torunn Fossdal
Ikke tilgjengelig
"Som epler av gull" : en bok om kristen sjelesorg : bind II : kunsten å utøve sjelesorg
Anders Bergem
278,-
Livet i Egil Skjelland sin ånd : Egil Skjelland sin ånd
Egil Skjelland
Ikke tilgjengelig
Spør ikke om mørkets frivillighet : utdrag av en kristen menigmanns opptegnelser om livet
Trond Nyquist Andresen
Ikke tilgjengelig
Gud og mennesker sammen mot ondskap og vantro for kjærlighet i kristendom : "Den store konflikten" av E.G. White. Blods-frender av Elias Chacour ved David Hzard. Norsk kirkehistorie av Karl Fredrik Wisløff : ett lite privat oppslagsverk
Sverre G. Nilsen
Ikke tilgjengelig
Tider skal koma
Inge Mannsåker
Ikke tilgjengelig
Tanke, tro og liv : to essays
Trond Nyquist Andresen
Ikke tilgjengelig
"Som epler av gull" : en bok om kristen sjelesorg : bind 1 : sjelesorgens prinsipielle grunnlag og egenart
Anders Bergem
348,-
Det stille sinn
White Eagle
Ikke tilgjengelig
Åpent mysterium : om troen, hjertet og forstanden
Inge Mannsåker
Ikke tilgjengelig
Peters morgen
Anne Gjeitanger
Ikke tilgjengelig
Denne verdens lys
Tom Inge Aas
Ikke tilgjengelig
Noe gikk galt. Reload 🗙