Sosial- og kulturhistorie

Når bedehusveggene fortel... : folk og bedehus på Ropeidhalvøya gjennom hundre år
Torhild Slåtto
290 kr
Inn i hampen : historien om en mangfoldig urt
Jan Bojer Vindheim
250 kr
Rød stjerne over Modum : en bok om arbeiderbevegelsen på Modum
Richard Skretteberg
299 kr
Duften av Cuba : en historisk reiseguide
Aage Georg Sivertsen
379 kr
Feminist fra Hamarøy : Susanne Geitzler, 1842-1929
Trond Thue
399 kr
Folkekunsten i Numedal : en presentasjon av stil- og motivutviklingen fra 1700 til 1880 : hovedoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, høsten 1995
Gry Charlotte Ljøterud Andersen
499 kr
Bergen : arkitektur og historier = Bergen : architecure and stories
Arne Skinlo
449 kr
Glimt av et liv : erindringer
Hilde Bojer
299 kr
Bøker for enhver : norske billigbokserier 1886-1961
Thore Lie
199 kr
Forsøk på utkast til skisse av 90-tallet
Morten Haave
349 kr
Moltekrig og moltegleder
Trond Roy Pedersen
349 kr
Den lille bonden : en historiebok om slit, nøysomhet og bærekraft
Roar Vingelsgaard
399 kr
Attende til røtene
Dag Aanderaa
399 kr
Min oldefar smeden
Sigurd Aarvig
399 kr
På dans langs Glomma
Harald Løbak Thoresen
350 kr
Magdalene og eg : og Huset som romma oss begge
Beate Moltubakk Ørstavik
349 kr
Kvinner i islam : islams forakt for kvinner
Lily Bandehy
400 kr
Dyrehelsa i Norge : veterinærvesenets historie
Eivind Liven
400 kr
På besøk i herskapelige omgivelser rundt år 1800 : lystgårdskulturen som fenomen og grobunn for europeiske impulser og ideologi
Kirsten Bertheau Nøklebye
300 kr
Minnesmerket : om krigen som var og mange spørsmål uten svar
Eva D. Husby
349 kr
Bilder fra det moderne : idéer og verdier i endring
Per Bjørn Foros
300 kr
Parykker, stiletter og frigjøring : historien om norsk dragshow
Daisy Sælen Hafstad
500 kr
Barnegjetinga i Noreg : barns oppvekst- og livsvilkår som gjetarar
Bernt Gjelsten
390 kr
Arbeidsfolk : stemmer fra Nedre Eikers nære fortid
Reidar Lund
300 kr
Roma : fontenenes by
Hugo Flaten
249 kr
Noe gikk galt. Reload 🗙