Sosial- og kulturhistorie

Bergen = Bergen : architecure and stories : arkitektur og historier
Arne Skinlo
449,-
Glimt av et liv : erindringer
Hilde Bojer
299,-
Bøker for enhver : norske billigbokserier 1886-1961
Thore Lie
199,-
Forsøk på utkast til skisse av 90-tallet
Morten Haave
349,-
Moltekrig og moltegleder
Trond Roy Pedersen
349,-
Den lille bonden : en historiebok om slit, nøysomhet og bærekraft
Roar Vingelsgaard
399,-
Attende til røtene
Dag Aanderaa
399,-
Min oldefar smeden
Sigurd Aarvig
399,-
Oseberg : 9 brikkevevde bånd / tablet woven bands
Bente P. Skogsaas
Ikke tilgjengelig
På dans langs Glomma
Harald Løbak Thoresen
350,-
Magdalene og eg : og Huset som romma oss begge
Beate Moltubakk Ørstavik
349,-
Kvinner i islam : islams forakt for kvinner
Lily Bandehy
400,-
Dyrehelsa i Norge : veterinærvesenets historie
Eivind Liven
400,-
På besøk i herskapelige omgivelser rundt år 1800 : lystgårdskulturen som fenomen og grobunn for europeiske impulser og ideologi
Kirsten Bertheau Nøklebye
Ikke tilgjengelig
Minnesmerket : om krigen som var og mange spørsmål uten svar
Eva D. Husby
349,-
Bilder fra det moderne : idéer og verdier i endring
Per Bjørn Foros
300,-
Parykker, stiletter og frigjøring : historien om norsk dragshow
Daisy Sælen Hafstad
500,-
Barnegjetinga i Noreg : barns oppvekst- og livsvilkår som gjetarar
Bernt Gjelsten
390,-
På tsarens vannveier : geografi - historie - kultur - dagens Russland
Odd Gunnar Skagestad
Ikke tilgjengelig
Norske postuniformer : om postfolk og bekledning, utstyr og symboler
Arvid Løhre
Ikke tilgjengelig
Nordmenns reiseskildringar frå Noreg : frå Schöning til Vinje
Esther Halsbog
Ikke tilgjengelig
Folk og fjell i Romsdalen : Harald Gimnes' fotosamling : 1914-1940
Bjarne Langseth
280,-
Oseberg 34D
Bente Skogsaas
Ikke tilgjengelig
Arbeidsfolk : stemmer fra Nedre Eikers nære fortid
Reidar Lund
300,-
José Tomás & bullfighting stars - figuras 2016 : book 5
Jørn Klepper
Ikke tilgjengelig
Brødrene Berg og søstrene Mundeling : bautaer i norsk cirkushistorie
Geir Støre
Ikke tilgjengelig
Hva hadde Tordenskiold i lasten? : en mathistorisk reise fra renessansens adelskjøkken til dagens gourmetkjøkken
Anne Lene Lie
Ikke tilgjengelig
Utvandrerhistorier fra Ringerike
Nils Elsrud
Ikke tilgjengelig
2014 Josè Tomàs & figura-bullfighters : JT: Granada 19 June - León 22 June - Málaga 23 August : suite of lights: red, yellow, white
Jørn Klepper
Ikke tilgjengelig
Ti vinner-kvinner og en taper : en historisk mosaikk om kvinners kamp i Akershus
Mindor Hesthaug
Ikke tilgjengelig
Noe gikk galt. Reload 🗙