Næringsvirksomhet, administrasjon og ledelse

Hverdagsledelse : ledelse, etikk og kvalitet i hverdagen
Svein Frodahl
Ikke tilgjengelig
Omstilling : en fagroman om krisehåndtering, endringsledelse og IT
Henning Denstad
Ikke tilgjengelig
En kunnskapsbasert maritim næring
Erik W. Jakobsen
Ikke tilgjengelig
Jerntriangelet : fra anarki til verdi : en fortelling om vellykket teknologidrevet endring
Henning Denstad
Ikke tilgjengelig
Verdier som virker : erfaringer med verdibasert ledelse i kunnskapssamfunnet
Tor Dahl
Ikke tilgjengelig
Etablerer-prosjektet : en veiviser til bedriftsetablering = a guide to establishing a business = talo ka siiyaha aasaasida shirkadaha
Heidi Grundvig
Ikke tilgjengelig
Kartlegging, analyse og optimalisering av arbeidsprosesser : en praktisk håndbok i prosessutvikling
Trond Bendiksen
Ikke tilgjengelig
Styreskolen : profesjonelt styrearbeid i praksis : med innblikk i norsk eierstyring og selskapsledelse
Arild I. Søland
Ikke tilgjengelig
Your GPS for outstanding leadership : scorecards for excellence in leadership
Egil Sandvik
Ikke tilgjengelig
24 : tips og verktøy for deg som vil ha en kraftfull utvikling av talent og lederkvaliteter i kunnskapsbedriften
Egil Sandvik
Ikke tilgjengelig
Informasjonsledelse, sikkerhetsledelse
Frode Ervik Pettersen
Ikke tilgjengelig
Det formelle styret : med verdiskapning som oppdrag
Arild I. Søland
Ikke tilgjengelig
Business EQ : måling og utvikling av kunnskapsbedriften : verktøy for å utvikle engasjerende ledere
Bastian Lie-Nielsen
Ikke tilgjengelig
Vil du sitte i styret? : en bok om praktisk styrearbeid
Arild I. Søland
Ikke tilgjengelig
Styretips : 12 artikler
Arild I. Søland
Ikke tilgjengelig
Strategiutvikling : hva vil vi og hvordan få det til : en bok om praktisk strategiarbeid
Arild I. Søland
Ikke tilgjengelig
Verdiskaping i maritim næring : analyse 2004
Erik W. Jakobsen
Ikke tilgjengelig
Seile sin egen sjø : er det viktig å beholde rederiene i Oslo-området?
Erik W. Jakobsen
Ikke tilgjengelig
Attracting the winners : the competitiveness of five European maritime industries
Erik Jacobsen
Ikke tilgjengelig
Noe gikk galt. Reload 🗙