Europeisk historie

Jakta på Girardoni
Alf Helland
599 kr
Det ufullstendige oppgjøret : landssvikoppgjørets behandling av de som deltok i forfølgelsen av jødene i Norge under okkupasjonen 1940-1945
Christopher S. Harper
399 kr
Sild og champagne : i glansen og skyggen av Britannia Hotel
Ingeborg Stensrud
399 kr
Katharina von Bora : feminist i reformasjonens episenter
Live Bressendorf Lindseth
389 kr
Spioner i krig : den hemmelige jakten på Stalins norske agenter 1941-1977
Gard Sveen
399 kr
Den lille bonden : en historiebok om slit, nøysomhet og bærekraft
Roar Vingelsgaard
399 kr
Attende til røtene
Dag Aanderaa
399 kr
Hedendommen og middelalderkristendommen i Norden : nye perspektiver og lange linjer
Oddgeir Hoftun
400 kr
Grensejeger under den kalde krigen
Arild Viggo Hjerde
249 kr
Fra galgebakke og skafott : en true crime om henrettede nordmenn, deres dommere og skarprettere
Bjørn Våde
349 kr
Storting og regjering : fra Haxthausen til Støre
Lars Emil Hov
149 kr
Jernbaneslusker
Joar Tranøy
299 kr
Karl Johans kroningsreise : unionskongens ferd gjennom Norge høsten 1818
Oskar Aanmoen
249 kr
Fra Hastings til Bosworth : min reise i den engelske middelalders kongerekke
Henrik C. Finne
279 kr
Nord-Irland : historien om konflikten 1916-2016
Øyvind Revheim
350 kr
Jøde i Tyskland - flyktning i Norge : Familien Blumenau 1880 - 1980
Øystein Løvseth
350 kr
In adversis sperat : (håp i motgang)
Maria Aleksandra Joukoff Kalamaki
260 kr
Pionerenes fortellinger : da ergoterapifaget var nytt i Norge
Aud Raastad
250 kr
Norges skjebne under to verdenskriger
Sten Hansen
398 kr
Hjelmdykking : en karriere på godt og vondt
Knut-Erik Haugen
450 kr
Den norsk-russiske grensen
Knut Tharaldsen
225 kr
M/S Theklas himmelferd : minneskrift over 19 menn vi ikke har lov til å glemme
Inger Cecilie Stridsklev
218 kr
Noe gikk galt. Reload 🗙